Afschrift akte van huwelijk

Als u het document aanvraagt voor gebruik in het buitenland, lees dan eerst het stuk 'Legalisatie van documenten'.

Online aanvragen Maak een afspraak

De huwelijksakte wordt opgemaakt en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar u in het huwelijk treedt. Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon.

Een internationale huwelijksakte is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in 10 talen.

Procedure

  • U kunt het attest online aanvragen.
  • Een aanvraag met eID ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox.
  • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen. 

Legalisatie van documenten

Indien het document aangevraagd wordt voor gebruik in het buitenland kan er een legalisatie of apostille nodig zijn. Of er al dan niet een legalisatie nodig is op uw document kan u HIER terugvinden.

Sinds 1/05/2018 kan er ook een digitale legalisatie of apostille aangevraagd worden.

  • apostilles worden alleen maar op elektronische wijze afgegeven.
  • de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch.

Hoe u uw document kan laten legaliseren op de dienst Legalisatie van FOD Buitenlandse Zaken kan u HIER terugvinden.