Afschrift akte van overlijden

Als u het document aanvraagt voor gebruik in het buitenland, lees dan eerst het stuk 'Legalisatie van documenten'.

Online aanvragen Maak een afspraak

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Een internationale overlijdensakte is geen vertaald document, maar een uittreksel dat voorzien is van internationaal overeengekomen codes in 10 talen.

Procedure

  • U kan de akte online aanvragen.
  • Een aanvraag met eID ontvangt u in uw mailbox.
  • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen.

Legalisatie van documenten

Indien het document aangevraagd wordt voor gebruik in het buitenland kan er een legalisatie of apostille nodig zijn. Of er al dan niet een legalisatie nodig is op uw document kan u HIER terugvinden.

Sinds 1/05/2018 kan er ook een digitale legalisatie of apostille aangevraagd worden.

  • apostilles worden alleen maar op elektronische wijze afgegeven.
  • de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch.