Afval in 2021: wat wijzigt er?

Er zijn dit jaar enkele wijzigingen in het afvalbeheer. Sommige prijzen werden aangepast, er komen nieuwe pmd-zakken en enkele afvalsoorten op het recyclagepark zijn betalend geworden.

DIFTAR-tarieven

Sinds 1 januari 2021 zijn de DIFTAR-tarieven licht gewijzigd. Dit om alle tarieven binnen het IOK-gebied gelijk te stellen. De tarieven per kg worden voortaan geïndexeerd en volgen vanaf nu de consumptie-index, in stappen van 2 eurocent. De maandelijkse, vaste kost per huishouden blijft hetzelfde. Het kg-tarief voor restafval verhoogt dit jaar van 0,22 naar 0,24 euro. Het kg-tarief voor gft verlaagt van 0,11 naar 0,10 euro. Voor ondergrondse afvalcontainers gelden dezelfde tarieven, omgerekend naar volumes van 30 liter en 60 liter. Onderaan deze pagina kunt u het volledige reglement vinden.

Recyclagepark

Als Gelenaar kun je op het recyclagepark terecht met je afval. Enkele afvalsoorten zijn betalend geworden: bladeren, haagscheersel en boomvruchten. Bladeren en gehakseld hout kunnen thuis gebruikt worden om de bodem onder struiken en bomen toe te dekken. Dit verhoogt de bodemgezondheid en komt hierdoor de vitaliteit van de planten ten goede. 

Een duidelijk overzicht van de prijzen van de verschillende afvalsoorten en meer info vind je in de folder 'Wegwijs op het recyclagepark' van IOK Afvalbeheer. 

Groene zak overbodig vanaf 1 maart 

Op 1 maart start de nieuwe blauwe pmd-zak. Daarin mogen vanaf dan alle (huishoudelijke) plastic verpakkingen in plaats van enkel plastic flessen en flacons. Sorteren wordt eenvoudiger.

Als gevolg hiervan stopt het systeem met de groene zakken voor restplastic. De groene zakken zijn vanaf 1 maart overbodig, want alle (huishoudelijke) plastic verpakkingen mogen dan in de blauwe PMD-zak. Er is nog wel een overgangsperiode van 4 maanden (van 1 maart tot uiterlijk 30 juni) voor het aanleveren van volle groene zakken op het recyclagepark.

Beperk dus nu al de aankoop van je groene zakken. Koop niet meer groene zakken dan je er in februari nog nodig hebt. De nieuwe blauwe pmd-zak start immers op 1 maart 2021. Als je de ruimte hebt, kan je jouw plastic verpakkingen ook alvast in pmd-zakken verzamelen. Vanaf 1 maart mag je die zakken aanbieden voor de pmd-ophaling aan huis. Pmd-zakken blijven onbeperkt geldig, ook oude pmd-zakken mag je blijven aanbieden. De nieuwe blauwe zakken zijn goedkoper. Voor een rol pmd-zakken betaal je sinds 1 januari 2021 3,60 euro (0.15 euro/zak).

Meer info over afval en het recyclagepark vind je op de website
Gepubliceerd op donderdag 28 januari 2021 16 u.