Afvalcontainers

Mijn DiftarMaak een afspraak

In Geel is het diftar-systeem van kracht voor restafval en GFT-afval. Dit houdt in dat uw restafval (grijze container) en uw GFT-afval (groene container) gewogen worden en dat u betaalt naargelang de hoeveelheid afval. Het ophalen van papier en karton in de gele papiercontainers is gratis.

Diftar

 • De hoeveelheid afval die u meegeeft, wordt automatisch geregistreerd met behulp van een chip in de container.
 • Een container staat op naam en adres.
 • Als u in Geel komt wonen of als u binnen Geel verhuist dan is het belangrijk dat u de juiste afvalcontainers aanvraagt en eventueel uw oude containers laat blokkeren. Een diftar-container mag u niet mee verhuizen.
 • U kunt online op www.mijndiftar.be al uw persoonlijke DIFTAR-gegevens raadplegen en wijzigen.

Tarieven

 • Maandelijkse, vaste kost (grijze + groene container): 5,10 euro 
 • Maandelijkse, vaste kost (enkel grijze container): 3,60 euro
 • Variabele kost, restafval (grijze container) 0,22 euro/kg
 • Variabele kost, GFT-afval (groene container): 0,11 euro/kg

Sociale correcties

In uitzonderlijke gevallen worden de tarieven voor Diftar aangepast. Dit is het geval bij:

 • Leefloontrekkers, personen met een laag inkomen (inkomen max. 20% hoger dan het leefloon) en personen met een IGO-statuut hebben recht op een toelage van 24 euro per jaar. Die toelage moet bij het Sociaal Huis aangevraagd worden. Dit gebeurt best via de maatschappelijk werker of tijdens het eerste gesprek met de Sociale Dienst van het Sociaal Huis.
 • Incontinentiepatiënten kunnen een toelage krijgen van 30 euro per jaar.
 • Gezinnen met jonge kinderen krijgen per kind een premie van 22 euro per jaar voor de eerste 2 jaar en 11 euro voor het derde jaar na de geboorte van het kind. 

Tweede GFT-container aanvragen

 • U kunt een tweede groene container van 120 liter voor GFT-afval aanvragen via de website Mijn Diftar.
 • Voor de tweede GFT-container van 120 liter worden geen plaatsingskosten aangerekend, de maandelijkse, vaste kost echter verhoogt met 1,50 EUR.

Overlijden

 • Bij overlijden van een gezinshoofd wordt een afvalcontainer automatisch geblokkeerd. Als er nog gezinsleden in de woning verblijven, moet de container op naam van het nieuwe gezinshoofd overgedragen worden.
 • Als u de woning van een overleden familielid ontruimt, mag u gebruik maken van de container, die hoort bij die woning. Omdat de container anders geblokkeerd wordt, moet u de container op uw naam zetten. Het ledigingsadres blijft ongewijzigd. U vult uw eigen naam en adres in onder “verzendadres”. 
 • Alle aanpassingen doet u via de website Mijn Diftar.

Rusthuis- en verzorgingstehuizen

 • Bij de verhuis van een gezinshoofd naar een rust- of verzorgingstehuis wordt de container geblokkeerd op het moment dat de adreswijziging officieel is.
 • Als er nog gezinsleden in de woning verblijven, moet de container op de naam van het nieuwe gezinshoofd overgedragen worden.
 • Als u de woning van het familielid ontruimt, mag u gebruik maken van de container, hij hoort bij die woning. Omdat de container anders geblokkeerd wordt, moet u de container op uw naam zetten. Het ledigingsadres blijft ongewijzigd. U vult uw eigen naam en adres in onder “verzendadres”.
 • Alle aanpassingen doet u via de website Mijn Diftar.

 Mijn Diftar