Afvalwater zuiveren

Zoneringsplan

Op het zoneringsplan staat voor elk huis in Geel vermeld op welke manier het afvalwater wordt gezuiverd.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Aansluiten op de infrastructuur die al onder de grond zit
  • Aansluiten op de infrastructuur die de gemeente nog zal bouwen
  • Plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)

Het zoneringsplan onderscheidt dan ook 3 verschillende zones:

  • Centraal gebied: deze woningen zijn verplicht aan te sluiten op de reeds bestaande riolering, die het afvalwater naar een zuiveringsinstallatie leidt.
  • Groene cluster: deze woningen dienen afvalwater en hemelwater te scheiden om in de toekomst aan te sluiten op de gescheiden riolering die hier zal worden (her)aangelegd.
  • Rode cluster: deze woningen moeten het afvalwater zuiveren door de aanleg van een IBA. 

Plaatsing IBA

Enkel de meest afgelegen woningen zullen niet aangesloten worden op de openbare riolering. Het aansluiten van deze woningen op de openbare riolering is onverantwoord duur. Voor deze woningen zal de zuivering van het afvalwater via een IBA gebeuren. In principe moet de eigenaar daar zelf voor instaan. De Stad Geel kiest er echter voor de aankoop, het aanleggen en onderhouden van prioritaire IBA’s uit te besteden aan Aquafin en de kosten te dragen. Wilt u weten wanneer de aanleg van de IBA bij uw huis gepland is en welke prioriteit uw woning heeft in de zoneringsplannen? Dan kan u informeren bij het contactcentrum grondgebonden zaken.

Gaat u een nieuwe woning bouwen of gaat u verbouwen? In deze gevallen kan afgeweken worden van het schema dat de zoneringsplannen opleggen. Hiervoor moet u een aanvraag voor de vervroegde plaatsing van een IBA bij het stadsbestuur indienen. Voor meer informatie neemt u contact op met het contactcentrum grondgebonden zaken.