Afwezigheden/volmachten verkiezingen 2018

In België is er opkomstplicht voor alle Belgen en voor de niet-Belgen die zich ingeschreven hebben om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, vanaf de leeftijd van 18 jaar. Dit wil zeggen dat u verplicht bent deel te nemen wanneer er verkiezingen worden georganiseerd.

Wat als u niet kan gaan stemmen?

Er zijn 2 mogelijkheden:

  • u kan niet gaan stemmen en wil volmacht geven.
  • u kan niet gaan stemmen en wil geen volmacht geven.

Procedure

U kan niet gaan stemmen en wil een volmacht geven.

In onderstaande tabel vindt u in welke gevallen u volmacht kan geven en welke documenten u moet voorleggen.

Reden Vereiste documenten
U bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden Volmachtformulier + medisch attest
 Studie  Volmachtformulier + attest van de onderwijsinstelling
 U verblijft in het buitenland om beroepsredenen  Volmachtformulier + attest van de werkgever
 U verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen  Volmachtformulier + attest van de werkgever
 U verblijft in het buitenland om privé (toeristische) redenen

 Volmachtformulier + bijlage A96a (ondertekend door burgermeester). Breng altijd het bewijs mee, waaruit blijkt dat u op het moment van de verkiezingen in het buitenland verblijft.

Als u geen bewijs van uw verblijf in het buitenland kan voorleggen kan u een verklaring op erewoord ondertekenen zodat u alsnog met een volmacht kan laten stemmen.

 U (of een gezinslid waarmee u samenwoont) is schipper, marktkramer of kermisreiziger Volmachtformulier + bijlage A96b (attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger)
 U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel  Volmachtformulier + attest van de directie van de strafinrichting
 Uw geloofsovertuiging staat niet toe om te stemmen

 Volmachtformulier + attest van de religieuze instelling

OPGELET: Gebruik altijd het officiële volmachtformulier met een bijgevoegd attest (zie tabel)

Aan wie kan u een volmacht geven?

U kan een volmacht geven aan een andere kiezer. De persoon die de volmacht krijgt, moet niet in dezelfde gemeente als de volmachtgever wonen, hij/zij moet wel gaan stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven.

Ieder kiezer mag maximum 1 volmacht hebben.

Wat moet u dan als volmachthouder?

Als iemand u volmacht gaf om in zijn/haar plaats te gaan stemmen, moet u eerst voor uzelf stemmen en u vervolgens aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen met volgende zaken:

  • uw eigen identiteitskaart
  • uw eigen oproepingsbrief
  • de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • het volmachtformulier + bijgevoegd attest

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachthouder de stempel "heeft bij volmacht gestemd" aangebracht.

Ik kan niet gaan stemmen en wil geen volmacht geven.

Als u zich op de dag van de verkiezingen onmogelijk kan aanmelden op het stembureau en u wil geen volmacht geven, dan kan u een bewijs van verhindering binnenbrengen op de dienst burgerzaken of dit op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stembureau.

 

Reden Vereiste documenten
U bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden Oproepingsbrief + medisch attest
 Studie Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
 U verblijft in het buitenland om beroepsredenen Oproepingsbrief + attest van de werkgever
 U verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen Oproepingsbrief + attest van de werkgever
 U verblijft in het buitenland om privé (toeristische) redenen

Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland

 U (of een gezinslid waarmee u samenwoont) is schipper, marktkramer of kermisreiziger Oproepingsbrief + attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger
 U verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel Oproepingsbrief + attest van de directie van de strafinrichting
 Uw geloofsovertuiging staat niet toe om te stemmen Oproepingsbrief + attest van de religieuze instelling

OPGELET: Wacht op uw oproepingsbrief alvorens uw afwezigheid te melden op de dienst burgerzaken.