Sluitingsuur

Mogelijke afwijkingen op het sluitingsuur werden vastgelegd in de wet van 10 november 2006 over de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (BS 19.12.2006). Hiervoor kunt u best de website van de Federale Overheidsdienst Economie raadplegen waar u steeds de meest up-to-date informatie vindt.

In bijgevoegde politiecodex vindt u specifieke regels voor horeca en evenementen die plaatsvinden in openbare inrichtingen in de stad Geel.

Politiecodex