Afwijking wekelijkse rustdag

Voor stad Geel geldt:

Een aanvraag tot afwijking kan individueel gebeuren, maar nooit individueel toegestaan worden. Het stadsbestuur kan enkel een afwijking toestaan op het ganse grondgebied of een deel van het grondgebied.

Klik hier voor de afwijkingen die voor 2021 werden toegestaan.
Klik hier voor de afwijkingen die voor 2022 werden toegestaan.

Indien uw wekelijkse rustdag niet op zondag valt, dient u uw sluitingsdag duidelijk te afficheren aan de inkom van uw onderneming. U hoeft hiervoor geen aangifte te doen bij stad Geel.

Wetgeving

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

U kiest uw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.