AGB Cultuur

Een Autonoom Gemeente Bedrijf, of afgekort AGB, is een verzelfstandigd agentschap van de oprichtende stad of gemeente. Het is een afzonderlijke rechtspersoon en kan beschouwd worden als een dochteronderneming van de oprichtende stad of gemeente. De bedoeling ervan is dat de stad of gemeente bepaalde activiteiten kan verzelfstandigen in dit autonoom bedrijf om die zaken zoals een economisch bedrijf te beheren. Ze beschikken dan ook over eigen bestuursorganen en een eigen vermogen.

Een AGB wordt bestuurd door een Directiecomité en een Raad van Bestuur.

  • Het directiecomité is te vergelijken met het college van burgemeester en schepenen. Het zorgt voor het dagelijks bestuur van het bedrijf.
  • De Raad van Bestuur is vergelijkbaar met de gemeenteraad en is het hoogste besluitvormingsorgaan van het AGB.

In de statuten wordt bepaald voor welke taken het AGB bevoegd is en hoe zij dit uitvoert. Tussen de oprichtende stad of gemeente en het AGB worden ook formele afspraken gemaakt over inzet van personeel, interne controle, rapporteringen enz. in de vorm van een beheersovereenkomst.

Geel heeft twee afzonderlijke Autonome Gemeentebedrijven opgericht: AGB sport en AGB cultuur.