AGB Sport goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan van AGB Sport bestaat uit drie onderdelen: de strategische nota, de financiële nota en de bijkomende toelichtingen en documentatie. De publicatiedatum van het meerjarenplan is 19 december 2022.

Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan bevat de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Lokaal bestuur Geel werkt met één gezamenlijke doelstellingenboom. Het lokaal bestuur formuleerde 13 beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen geven in grote lijnen weer op welke thema’s het lokaal bestuur de komende zes jaar het verschil wil maken.

Download het document met de wijzigingen van de strategische nota.

Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële gevolgen van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe we het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 handhaven. Ze bestaat uit het financieel doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten.

Bijkomende toelichtingen en documentatie

Het meerjarenplan 2020-2025 bevat extra toelichtingen die achtergrondinformatie bieden bij de strategische en financiële nota. 

Wil je alle nota's en toelichtingen in één document raadplegen? Download het integrale rapport van AGB Sport (pdf).