Akte van Belgische nationaliteit

Opgelet: als je Belg bent van bij geboorte, dan is er géén akte opgemaakt van je Belgische nationaliteit. Je kunt wel een attest van je Belgische nationaliteit aanvragen. Klik hier om naar de aanvraag van een attest van Belgische nationaliteit te gaan.

Online aanvragen

De akte van Belgische nationaliteit wordt toegekend aan burgers die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via de procedure van nationaliteitsverklaring of van naturalisatie. De akte vermeldt:

  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de persoon op wie de akte betrekking heeft;
  • de wettelijke basis van de verklaring op basis waarvan de akte werd opgesteld
  • in geval van nationaliteitstoekenning op basis van de artikelen 8, § 1, 2°, b), 9, 2°, b), en 11, § 2, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit: de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de verklaarder of verklaarders.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van Belgische nationaliteit aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar

Procedure

  • U kunt het attest online aanvragen.
  • Een aanvraag met eID ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox.
  • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen.

Legalisatie van documenten

Als het document aangevraagd wordt voor gebruik in het buitenland kan er een legalisatie of apostille nodig zijn. Of er al dan niet een legalisatie nodig is op uw document kunt u op de website van FOD Buitenlandse Zaken  terugvinden.

Sinds 1/5/2018 kan er ook een digitale legalisatie of apostille aangevraagd worden.

  • apostilles worden alleen maar op elektronische wijze afgegeven.
  • de legalisaties kunnen afgegeven worden op papier en elektronisch.