Alcoholverbod

In bepaalde zones in Geel geldt een alcoholverbod. Hier is het verboden om alcohol te drinken of om open flessen of blikjes alcoholhoudende drank bij te hebben.

Alcoholvrije zones

Het verbod is enkel van toepassing in de volgende straten: 

 • Dr. Van de Perrestraat 23 (winkelzone) tot aan het station
 • Stationsstraat (van aan stationsplein tot aan het kruispunt Nieuwstraat)
 • Heistraat (station tot aan de kruising met de fietsostrade)
 • Kwakkelberg (stationsplein kant frituur)
 • Stationsplein
 • Stationsstraat (van aan stationsplein tot aan het kruispunt Nieuwstraat)
 • Technische Schoolstraat (van aan kruispunt Stationsstraat tot aan Go! Atheneum, met inbegrip van het Zeggelooppad). 
 • Stadspark 
 • Lebonstraat (van aan kruispunt Stationsstraat tot aan GO! De Luchtballon) 
 • Patronaatstraat 
 • Werft 
 • Speelplein De Waaiburg 
 • Kameinestraat (tot aan het kruispunt met de Peperstraat) 
 • Peperstraat 
 • Markt 
 • Nieuwstraat (van kruispunt Stationsstraat tot aan de parking Nieuwstraat 
 • Parking Nieuwstraat (met inbegrip van de Postpaddekes) 
 • Kollegestraat (van kruispunt Pas tot aan de Huis de Post) 
 • Pas (van kruispunt Markt tot aan het kruispunt met de Fehrenbachstraat) 
 • Diestseweg (van kruispunt Markt tot aan het kruispunt met Waterstraat) 
 • Speelplein Bogaard 
 • Nonnegang: zone stedelijk zwembad en gehele parking) 
 • Voetbalterrein Pas 
 • Sportterreinen De Leunen 
 •  

De zones waar een alcoholverbod geldt, worden door signalisatieborden aangeduid. Op dit kaartje zijn dit de rode zones.

Uitzondering: het verbod geldt niet voor de vergunde terrassen en tijdens evenementen. 

Boetes bij overtreding

Overtreders krijgen een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro.

Regelgeving

De gemeenteraad keurde op 20 december 2023 de politieverordening goed om een alcoholverbod in te voeren voor een deel van het openbaar domein. Deze politieverordening treedt in werking 5 dagen na bekendmaking en zal gelden tot en met 1 oktober 2024. 

Na één jaar volgt er een evaluatie, daarna verdwijnt het verbod of wordt het opgenomen in de politiecodex.