Alle documenten bij elkaar

Beleidsplan ruimte

Het beleidsplan ruimte Geel werd op 1 april 2021 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Dit lijvig dossier omvat volgende onderdelen:

De strategische visienota 'Geel 2040' vormt het basisdocument. Dit geeft de ruimtelijke uitdagingen en ambities van de stad weer. Bekijk ook de bijhorende kaartenbundel

De vijf beleidskaders omvatten de doelstellingen voor specifieke thema’s:

Om de beleidskaders leesbaar te houden, is het onderzoeksmateriaal zelf samen met allerhande achtergrondinformatie opgenomen in twee onderzoeksrapporten, aan de hand waarvan men zich kan verdiepen in de thema’s:

Het actieprogramma 2020-2026 beschrijft de acties die de stad op korte en middellange termijn wil uitvoeren om het gewenst toekomstbeeld voor Geel te realiseren. Deze acties vloeien voort uit zowel de strategische visienota als de diverse beleidskaders.

Naast deze inhoudelijke documenten, gaat de procesnota in op de wijze waarop het beleidsplan ruimte tot stand is gekomen en hoe verschillende partijen en actoren hierbij vanaf het begin zijn betrokken.

Inspiratiebrochure

De inspiratiebrochure geeft een korte samenvatting van het beleidsplan ruimte. Indien u deze op papier wil nalezen kan u deze aanvragen door een mailtje te sturen naar stadsontwikkeling@geel.be

Extra editie InfoGeel

Begin april is een extra editie van InfoGeel over het beleidsplan ruimte in de bus gevallen bij de Gelenaars om hen warm te maken voor de fietstocht of meer te lezen over het beleidsplan.