Alle documenten bij elkaar

Een beleidsplan ruimte is een lijvig dossier, op deze pagina vindt u alle documenten van het beleidsplan ruimte. 

Inspiratiebrochure

De inspiratiebrochure geeft een korte maar krachtige samenvatting van het beleidsplan ruimte en waar Geel naartoe wil met het ruimtelijk beleid. 

Beleidsplan ruimte

Het beleidsplan ruimte Geel dat op 1 april 2021 voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad omvat volgende documenten.

De strategische visienota 'Geel 2040' vormt het basisdocument. Dit geeft de ruimtelijke uitdagingen en ambities van de stad weer. Bekijk ook de bijhorende kaartenbundel

De vijf beleidskaders omvatten de doelstellingen voor specifieke thema’s:

Om de beleidskaders leesbaar te houden, is het onderzoeksmateriaal zelf samen met allerhande achtergrondinformatie opgenomen in twee onderzoeksrapporten, aan de hand waarvan men zich kan verdiepen in de thema’s:

Het actieprogramma 2020-2026 beschrijft de acties die de stad op korte en middellange termijn wil uitvoeren om het gewenst toekomstbeeld voor Geel te realiseren. Deze acties vloeien voort uit zowel de strategische visienota als de diverse beleidskaders.

Naast deze inhoudelijke documenten, gaat de procesnota in op de wijze waarop het beleidsplan ruimte tot stand is gekomen en hoe verschillende partijen en actoren hierbij vanaf het begin zijn betrokken.

Extra editie InfoGeel

In de week van 12 april valt er bij de Gelenaars een extra editie van InfoGeel in de bus over het beleidsplan ruimte om hen warm te maken om de fietstocht te maken of meer te lezen over het beleidsplan.