Ambulante handel - Inname openbaar domein

Online aanvragen

Iedereen die een standplaats wenst in te nemen op het openbaar domein om ambulante activiteiten uit te oefenen, moet dit aanvragen bij de stad. Dat doet u voor de aanvang van de activiteit. Dit is niet van toepassing op de openbare markten of kermissen.

De aanvraag doet u via het digitaal loket, of richt u aan:

 • Stad Geel - Dienst stadsontwikkeling, Werft 20, 2440 Geel
 • Via economie@geel.be

In uw aanvraag vermeldt u volgende zaken:

 • Uw contactgegevens
 • Ondernemingsnummer
 • Producten/diensten die u wenst te verkopen
 • Locatie op het openbaar domein waar u uw activiteit wenst uit te voeren
 • Afmetingen standplaats/kraam (lengte, breedte, diepte)
 • Dagen en tijdstippen wanneer u dit wenst uit te oefenen

Volgende documenten maken deel uit van uw aanvraag als bijlagen:

 • Duidelijke foto van de locatie op het openbaar domein waar u uw ambulante activiteit wenst uit te voeren 
 • Duidelijke foto van uw kraam/foodtruck/opstelling
 • Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)
 • Eventueel attest FAVV
 • Verplichte verzekering BA
 • Keuringsbewijzen eventuele elektrische en/of gasinstallaties
 • Keuringsbewijs brandblusser(s)

Maak een afspraak

Maak een afspraak