Inname openbaar domein - Ambulante handel

Online aanvragen

Iedereen die een standplaats wenst in te nemen op het openbaar domein om ambulante activiteiten uit te oefenen, moet dit aanvragen bij de stad. Dat doet u voor de aanvang van de activiteit. Dit is niet van toepassing op de openbare markten of kermissen.

De aanvraag doet u via het digitaal loket, of richt u aan:

 • Stad Geel - Dienst stadsontwikkeling en Kernversterkend Beleid, Werft 20, 2440 Geel
 • Via economie@geel.be

In uw aanvraag vermeldt u volgende zaken:

 • Uw contactgegevens
 • Ondernemingsnummer
 • Producten/diensten die u wenst te verkopen
 • Locatie op het openbaar domein waar u uw activiteit wenst uit te voeren
 • Afmetingen standplaats/kraam (lengte, breedte, diepte)
 • Dagen en tijdstippen wanneer u dit wenst uit te oefenen

Volgende documenten maken deel uit van uw aanvraag als bijlagen:

 • Duidelijke foto van de locatie op het openbaar domein waar u uw ambulante activiteit wenst uit te voeren 
 • Duidelijke foto van uw kraam/foodtruck/opstelling
 • Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)
 • Eventueel attest FAVV
 • Verplichte verzekering BA
 • Keuringsbewijzen eventuele elektrische en/of gasinstallaties
 • Keuringsbewijs brandblusser(s)