Ambulante handel - Inname openbaar domein met commercieel karakter

Iedereen die een standplaats wenst in te nemen op het openbaar domein om ambulante activiteiten uit te oefenen, dient dit aan te vragen bij de stad. Dat doet u voor de aanvang van de activiteit. Dit is niet van toepassing op de openbare markten of kermissen.

De aanvraag dient u te richten aan:

 • Stad Geel - Dienst stadsontwikkeling en Kernversterkend Beleid, Werft 20, 2440 Geel
 • Via economie@geel.be

In uw aanvraag dient u volgende zaken te vermelden:

 • Uw contactgegevens
 • Ondernemingsnummer
 • Producten/diensten die u wenst te verkopen
 • Locatie op het openbaar domein waar u uw activiteit wenst uit te voeren
 • Dagen en tijdstippen wanneer u dit wenst uit te oefenen

Volgende documenten maken deel uit van uw aanvraag als bijlagen:

 • Duidelijke foto van de locatie op het openbaar domein waar u uw ambulante activiteit wenst uit te voeren 
 • Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)
 • Eventueel attest FAVV
 • Verplichte verzekering BA
 • Keuringsbewijzen eventuele elektrische en/of gasinstallaties
 • Keuringsbewijs brandblusser(s)