Anderstalige nieuwkomers op school

Duur van de workshop

Spreker

Lieve Lenaerts, HIVSET

Inhoud

Anderstalige nieuwkomers zijn en blijven een belangrijk aandachtspunt voor lagere scholen en dit is niet altijd eenvoudig. Veel vragen zijn er: hoe gaan we ouders ontvangen en hoe betrekken we ze? Hoe moeten we de klas voorbereiden? Hoe de beginsituatie doen, de plaatsing...waar vind ik materialen? Waar leg ik focus? Welke leerlijn is er binnen de doelen? En nog zoveel meer....

Info over de spreker

Lieve Lenaerts

Trekker team diversiteit, docent, advies en procesbegeleiding organisaties

Lieve (1962) is samen met Griet Severeyns teamtrekker team diversiteit-DoorElkaar. Ze heeft 25 jaren ervaring als leerkracht en coördinator in diverse afdelingen in de zorgsector in HIVSET. Daarnaast ook nog eens 10 jaar ervaring in OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers). Ze is de stichter en coördinator van DoorElkaar Hivset Campus, een expertisecentrum inzake interculturaliteit en anderstaligheid voor de zorgsector, de hulpverlening en het onderwijs.

Lieve is auteur van twee boeken: 'project S, een pakket seksuele voorlichting voor minderjarige anderstalige nieuwkomers' en "geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers".

Ook begeleidt ze diverse lerende netwerken i.v;m. taalbeleid op school. Het resultaat hiervan is o.a. een handig boekje 'routeplan voor AN leerlingen in de lagere school.
Ze heeft volgende diploma's behaald: rechten, godsdienst (KUL), intercultureel management en hulpverlening, postgraduaat 'cultuur en zorg' (CIMIC)

"Door mijn huidige job kom ik heel veel in organisaties, zorginstellingen, scholen...waardoor reflectie op eigen praktijk intenser wordt en waardoor ik heel veel goede voorbeelden kan aanhalen en eruit kan leren, laten leren…"

De vormingen van Lieve zijn concreet, to the point met heel veel tips en tools.

Te combineren met

Introductie ‘Aandacht in actie’

Gaat lezen moeilijk? Ga voor een luisterboek!

Werking en aanbod bibliotheek Geel Inspiratie voor leerkrachten vanaf het derde leerjaar.

Van huiswerkbegeleiding naar leerondersteuning : Wat je als school kan doen.

Zorgen voor een veilig klasklimaat

De positie van de vrouw in de islam binnen onze huidige samenleving

Inschrijven

Heb je een top 3 (verplicht) of top 5 gemaakt van de lezingen en workshops die je wil volgen? Ga dan naar het inschrijfformulier om je keuzes door te geven. 

Inschrijven