Attest van hoofdverblijfplaats met volledige historiek

Het attest van volledige adressenhistoriek is een attest uit het bevolkingsregister dat alle adressen vermeldt waar u ooit ingeschreven stond. Het attest van volledige adressenhistoriek heeft een geldigheid van 3 maanden.

Procedure

  • U kan het attest online aanvragen.
  • Een aanvraag met eID ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox.
  • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen.

Bedrag

  • Gratis

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart