Attest van immatriculatie

Een attest van immatriculatie (AI) of oranje kaart is een tijdelijk verblijfsdocument. Het wordt uitgereikt aan niet-EU burgers die een specifieke procedure doorlopen.

Voorwaarden

 • Verzoeker om internationale bescherming (in procedure)
  Als u een verzoek om internationale bescherming (vroeger: asielaanvraag) hebt ingediend, krijgt u een AI in de onderzoeksfase bij het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS).
 • Familielid van een derdelander (in procedure)
  Als familielid van een derdelander krijgt u een AI als u een aanvraag gezinshereniging indient tijdens een verblijf in België. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.
 • Derdelands familielid van een Unieburger of Belg
  Als derdelands familielid van een Belg of als derdelands familielid van een Unieburger krijgt u een AI als u de gezinshereniging in België aanvraagt. U behoudt het attest zolang er geen definitieve beslissing over de aanvraag is.
 • Derdelands student (in procedure)
  Als derdelands student krijgt u een AI als er nog geen definitieve beslissing is over uw verblijfsstatuut.
 • Medische regularisatie (9ter) (in procedure)
  Als u een verblijfsrecht in België aanvraagt via een medische regularisatie (9ter) omwille van een ernstige ziekte, ontvangt u een AI op voorwaarde dat uw aanvraag ontvankelijk is verklaard én na positieve woonstcontrole.
 • Slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel
  Als slachtoffer van mensenhandel en mensensmokkel ontvangt u een AI als u na een reflectieperiode van 45 dagen beslist om uw medewerking te verlenen aan het gerechtelijk onderzoek.
 • Niet-begeleide minderjarige (NBMV)
  Als niet-begeleide minderjarige vreemdeling krijgt u een AI als u een aanvraag indient in het kader van de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV en als er niet direct een duurzame oplossing wordt gevonden.

Bedrag

 • Een nieuwe aanvraag kost 5 euro
 • Het verlengen van de oranje kaart is gratis

Wat meebrengen

Voor een nieuw attest van immatriculatie of oranje kaart:

 • 1 recente pasfoto
 • 5 euro
 • bijlage 26 (qq) in geval van asielzoeker

 Voor verlenging:

 • enkel de oranje kaart zelf