Attest van verblijf en Belgische nationaliteit

Het attest van verblijf en nationaliteit is een attest uit het bevolkingsregister. Het attest bewijst zowel uw inschrijving in de stad Geel als uw nationaliteit.

De dienst Burgerzaken van de Stad Geel kan dit document enkel afleveren wanneer u op het ogenblik van de aanvraag gedomicilieerd bent in Geel.

Het attest van verblijf en nationaliteit heeft een geldigheid van 3 maanden.

Procedure

  • U kan het attest online aanvragen.
  • Een aanvraag met eID ontvangt u onmiddellijk in uw mailbox.
  • Een aanvraag zonder eID duurt 3-5 werkdagen.

Bedrag

Gratis