Attractie gezocht voor Winkelomheide kermis

Er is een vacature voor een standplaats op Winkelomheide kermis van 14 tot 16 maart 2020.

Er is een standplaats voor een attractie van ongeveer 13 meter breed. Dit mag geen eetkraam, vissersspel, ballenspel, kindermolen, schietkraam of lunapark zijn.

Kandidaten voor de bovenstaande plaatsen moeten bij hun aanvraag hun machtiging(en) bijvoegen alsook het nodige attest van de verzekeringen BA en Brand, keuring gasinstallatie (indien aanwezig), keuring stroomgenerator (indien in gebruik), risicoanalyse, onderhoudsinspectie en periodiek nazicht voor kermistoestellen type A en B.

De kandidaturen moeten aangetekend binnenkomen voor 9 december 2019 bij Stad Geel, dienst stadsontwikkeling en kernversterkend beleid, Hilde Vanuytsel, Werft 20, 2440 Geel.

Meer informatie over markten en kermissen.

Gepubliceerd op woensdag 13 november 2019 10.30 u.