Basissubsidie

De basissubsidies voor het jeugdwerk worden op een evenredige wijze onder alle Geelse jeugdverenigingen die voldoen aan de subsidievoorwaarden verdeeld in functie van het leden- en leidingsaantal.

Voor wie?

Voor deze subsidie komen alleen de leden en leiding van 6 tot 28 jaar in aanmerking. De subsidies worden berekend op basis van het aantal kinderen en jongeren, geteld op 31 december van het voorafgaande jaar.

Voorwaarden

Elk actief lid wordt beschouwd als 1 eenheid, elke begeleider als 2 eenheden, een persoon met een handicap als 3 eenheden, en persoon met een vrijetijdspas als 3 eenheden, een begeleider met het attest "animator in het jeugdwerk" als 4 eenheden.

Minimum 50% van de leden en leiding moeten in Geel wonen. Als dit niet het geval is, kan enkel voor het percentage woonachtig in Geel subsidie worden verleend.

Procedure

Volgende zaken moet uĀ binnenbrengen op de dienst jeugd voor 1 maart van het lopende werkjaar:

  • Leidingslijst (naam, voornaam, geboortedatum en adres)
  • Kopie van alle animatorattesten van de leiding
  • Ledenlijst
  • Activiteitenlijst werkjaar (voor 30 september)

Afhandeling

De stad keert de basissubsidie uit voor 1 juni van het lopende werkjaar.