Basissubsidies

De basissubsidies voor het jeugdwerk worden op een evenredige wijze onder alle Geelse jeugdverenigingen en gespecialiseerde jeugdverenigingen, die voldoen aan de subsidievoorwaarden, verdeeld in functie van het leden- en leidingaantal.

Voor wie?

Voor deze subsidie komen alleen de leden en leiding van 6 tot 30 jaar in aanmerking. De subsidies worden berekend op basis van het aantal kinderen en jongeren, geteld op 31 december van het voorafgaande jaar.

Voorwaarden

Minimum 50 % van de leden en leiding dienen woonachtig te zijn in Geel. Indien minder dan 50 % van de leden en leiding woonachtig is in Geel, kan enkel voor het percentage woonachtig in Geel subsidie worden verleend. Deze regel is niet van toepassing bij doelgroep specifieke werkingen.

Procedure

De aanvraag voor het bekomen van de basissubsidie moet jaarlijks voor 1 maart binnengebracht worden.

  • Leidingslijst (naam, voornaam, geboortedatum en adres)
  • Kopie van alle animatorattesten van de leiding
  • Ledenlijst
  • Activiteitenlijst werkjaar (voor 30 september)

Bedrag

Elke vereniging ontvangt 250 euro als basisbedrag.

De rest van het subsidiebedrag wordt berekend volgens het aantal leden en leiding waarbij:

  • elk actief lid wordt beschouwd als 1 eenheid,
  • elke begeleider wordt beschouwd als 2 eenheden,
  • een persoon met een handicap wordt beschouwd als 3 eenheden,
  • een persoon met een vrijetijdspas wordt beschouwd als 3 eenheden
  • een begeleider met attest “animator in het jeugdwerk” wordt beschouwd als 4 eenheden.