Bekendmaking zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

De zetelverdeling voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) is bekend.

In overeenstemming met artikel 91 §2 wordt de zetelverdeling voor het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) bekendgemaakt op de website van de stad.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het BCSD (8) te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (33), vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan.

De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen van de bewerking. Bij gelijkheid van decimalen van twee of meer lijsten of groepen van lijsten, wordt de zetel toegewezen aan de lijst of groep van lijsten met het hoogste stemcijfer.

Bij de algemeen directeur zijn dd. 14 december 2018 twee rechtsgeldige verklaringen van lijstverbinding toegekomen, namelijk die van NVA en CD&V en die van De Brugpartij en PVDA.

Rekening houdend met deze lijstverbindingen geeft dat volgende zetelverdeling voor het BCSD:

Lijst (of groep van lijsten) Resultaat bewerking #zetels opmerkingen
NVA/CD&V 4,86 5 Hoogste decimaal
De Brugpartij/PVDA 1,45 1  
Vlaams Belang 1,21 1  
Open VLD 0,48 1 Tweede hoogste decimaal

De voordrachtakten voor de kandidaat-leden worden binnengebracht bij de algemeen directeur, ten laatste op vrijdag 28 december 2018.

Gepubliceerd op vrijdag 14 december 2018 19.30 u.