Belasting op verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Als u als ondernemer ongeadresseerd reclamedrukwerk wilt verspreiden in Geel, moet u dit op voorhand aangeven. Het aangifteformulier vindt u hier.

Het ingevulde en ondertekende document bezorgt u aan:

  • Stad Geel - Dienst Financiën, Werft 20, 2440 Geel
  • e-mail