Belgische nationaliteit (eerste aanmelding)

Online aanvragen

Voor een dossier dat reeds in behandeling is, kan u enkel telefonisch een afspraak maken bij de dienst IPR, via het nummer 014 56 62 10.

Als niet-Belg kan u een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het ver- en herkrijgen van de Belgische nationaliteit.

De dienst burgerzaken helpt u bij het samenstellen van uw dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties.

Procedure

  • De samenstelling van uw dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan u de Belgische nationaliteit wenst te verkrijgen.
  • Elk dossier vereist een aanpak op maat, hiervoor komt u persoonlijk langs na afspraak.
  • U krijgt de nodige informatie over de procedure waarvoor u in aanmerking komt. Op basis daarvan adviseren we welke documenten u voor deze procedure indient.
  • Na het ondertekenen van de verklaring wordt uw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt. 
  • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand u en verkrijgt u de Belgische nationaliteit.
  • U wordt opgeroepen om een Belgische identiteitskaart aan te vragen.
  • Bij een negatieve beslissing ontvangt u een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan u in beroep gaan.

Bedrag

Wat meebrengen

  • Verblijfskaart