Belgische nationaliteit (eerste aanmelding)

Als niet-Belg kan u een nationaliteitsverklaring afleggen in het kader van het (her)verwerven van de Belgische nationaliteit.

De dienst burgerzaken helpt u bij het samenstellen van uw dossier en het overmaken van het dossier aan de betrokken instanties.

Procedure

 • De samenstelling van uw dossier is afhankelijk van het artikel op basis waarvan u de Belgische nationaliteit wenst te verwerven.
 • Elk dossier vereist een aanpak op maat, hiervoor komt u persoonlijk langs na afspraak.
 • U krijgt de nodige informatie over de procedure waarvoor u in aanmerking komt. Op basis daarvan adviseren we welke documenten u voor deze procedure indient.
 • Voor een dossier dat reeds in behandeling is, maak een afspraak op het telefoonnummer 014 56 61 80.  Voor de opstart van een nieuw dossier maak online een afspraak.
 • Na het ondertekenen van de verklaring wordt uw dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die binnen een termijn van maximum 4 maanden zijn beslissing meedeelt. 
 • Bij een positieve beslissing verwittigt de ambtenaar van de burgerlijke stand u en verkrijgt u de Belgische nationaliteit.
 • U wordt opgeroepen om een Belgische identiteitskaart aan te vragen.
 • Bij een negatieve beslissing ontvangt u een brief van de Procureur des Konings. Tegen een negatieve beslissing kan u in beroep gaan.

Bedrag

 • 100 euro voor de opstart van het dossier 
 • 150 euro registratierecht, te betalen nadat het dossier volledig is, bij het registratiekantoor te Turnhout

Wat meebrengen

 • Verblijfskaart