Buitenschoolse Kinderopvang De Bengelbende

 • In De Bengelbende kunnen kinderen terecht voor opvang voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Enkel kinderen die geregistreerd zijn, kunnen gebruik maken van de opvang.
 • De kinderopvang kenmerkt zich door zijn huiselijke sfeer en menselijke warmte. Het is een prettige omgeving waarin kinderen zich snel thuisvoelen. Ze kunnen er rusten, huiswerk maken, spelletjes spelen of creatief bezig zijn.
 • De Bengelbende is een organisatie van het Sociaal Huis in samenwerking met Stad Geel. De Bengelbende staat onder toezicht en heeft een erkenning van Kind & Gezin. 
 • De Bengelbende werkt inclusief, dit wil zeggen dat ze ook kinderen opvangen met een specifieke zorgbehoefte.

Voor wie?

 • De Bengelbende is een initiatief voor buitenschoolse kinderopvang voor alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.
 • Ook kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen in de Bengelbende terecht. Dit zijn kinderen die door medische en/of psychosociale problemen extra zorg nodig hebben. Hierdoor krijgen ze de kans om met leeftijdsgenootjes en vriendjes te spelen in een gewone opvangsituatie in Geel.

Procedure

 • Om gebruik te maken van de opvang, moet u uw kind eerst registreren.
 • Registreren kan door de documenten onderaan ingevuld door te sturen aan de Bengelbende via mail of post
 • als uw dossier volledig is, krijgt u een inlog en een wachtwoord voor ons inschrijfsysteem I-school
 • Neem contact op met Bengelbende voor meer informatie.

Bedrag

voor- en naschools + woensdagmiddag:

0,94 euro per begonnen half uur

vakantiedagen:

 • opvang minder dan 3 uur: 4,93 euro
 • opvang tussen 3 en 6 uur: 7,44 euro
 • opvang langer dan 6 uur: 12,99 euro

Meer info