Bereken zelf of je in aanmerking komt voor aanvullende financiële steun

De maand rondkomen met een laag gezinsinkomen is moeilijk en soms zelfs niet haalbaar. De hoge energieprijzen wegen op je gezinsbudget. Dat weten we bij stad Geel ook. Daarom is de stad in 2021 gestart met een nieuwe aanpak voor aanvullende financiële steun voor wie moeilijk rondkomt. Check met de REMINI-tool of je in aanmerking komt.

De stad voorziet in financiële steun rond zes thema’s: wonen, energie, gezondheid, leren, vrije tijd en gezinsbudget. De stap zetten naar het Sociaal Huis is vaak niet zo gemakkelijk. Daarom kun je vanaf nu zelf online berekenen of je mogelijk in aanmerking komt voor aanvullende financiële steun.

Kijk zelf of je in aanmerking komt via REMINI

Bij elke steunaanvraag die het Sociaal Huis krijgt, gaan de maatschappelijk werkers van de sociale dienst na of de aanvrager in aanmerking komt. Voor de berekening hiervan doen we een beroep op een tool ‘REMI’ die wetenschappelijk onderbouwd is. Om de drempel naar het Sociaal Huis te verlagen, werd een eenvoudigere versie van deze tool gemaakt: REMINI. Deze tool kun je als inwoner zelf gebruiken.

Hoe ga je te werk? 

Open de REMINI-tool en vul de gevraagde gegevens in.

Daarna kun je in de tool zien of je een menswaardig inkomen hebt. Blijkt uit de berekening dat je te kort komt? Dan ontvang je een uitnodiging om contact op te nemen met het Sociaal Huis. Een maatschappelijk werker bekijkt je aanvraag nauwkeurig en legt deze voor aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit comité beslist over elke steunaanvraag.

Hoe kan het Sociaal Huis je financieel helpen?

  • een toelage (= extra geld) geven voor je huur
  • een toelage geven om je energie te betalen
  • een deel van je medische kosten terug betalen
  • een deel van de kosten terug betalen voor de school of studiemateriaal
  • een deel van de kosten terug betalen voor vrije tijd
  • te helpen met onverwachte kosten in je gezin die je niet kan betalen

Meer info? Neem contact op met de sociale dienst op het nummer 014 56 70 00 of via socialedienst@geel.be.

Gepubliceerd op vrijdag 11 maart 2022 10.11 u.