Bestrijding processierupsen op openbaar domein

Stad Geel kan processierupsen op openbaar domein op twee manieren bestrijden: op voorhand (= preventief) en achteraf, na het verschijnen van de nesten (= curatief).

De bestrijdingswijze is afhankelijk van het stadium waarin de dieren zich bevinden. Dat hangt dan weer af van het weer. Het is dus moeilijk te voorspellen tot wanneer de stad de rupsen preventief kan bestrijden.

Preventief bestrijden is niet goed voor de natuur

Het nadeel van een preventieve bestrijding in de lente is dat het álle rupsen aantast. Dit heeft nadelige gevolgen voor het vlinderbestand. Een aantal vogels verliezen hierdoor een belangrijk bestanddeel van hun voedselaanbod, net op het moment dat ze jongen hebben.

Bestrijding door gespecialiseerde firma

Momenteel is de processierups geëvolueerd naar het stadium waarbij de rupsen enkel nog bestreden kunnen worden door ze weg te branden of weg te zuigen. Deze bestrijding wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde firma in opdracht van stad Geel.

Waar grijpt stad Geel in?

De stad bestrijdt processierupsen niet in:

 • agrarisch gebied
 • natuurgebied

De stad bestrijdt processierupsen in:

 • woonkernen (enkel de bomen op openbaar domein)
 • druk bezochte plaatsen zoals:
  • begraafplaatsen
  • recreatieve zones (terreinen van jeugdbeweging)
  • scholen

Meldingen

Bij meldingen die de stad ontvangt gaat een medewerker van de stad eerst ter plaatse kijken om de graad van aantasting en de omstandigheden te controleren.

Waarschuwingslint

De medewerkers van de stedelijke werkplaats en de gemeenschapswachten brengen steeds waarschuwingslint aan rond de bomen met processierupsen en melden de locatie aan het klantencontactcentrum grondgebonden zaken van de stad Geel. Deze maatregel heeft een drievoudig doel:

 1. Om iedereen te waarschuwen voor de aanwezigheid van de rupsen en het risico op irritatie door brandharen.
 2. Om de firma te informeren die de bestrijding uitvoert.
 3. Het klantencontactcentrum neemt de meldingen op in de interactieve eikenprocessierupskaart van het provinciebestuur.

Processierupsen op privédomein

Voor problemen op privédomein neem je zelf contact op met een gespecialiseerde firma.

Gepubliceerd op woensdag 12 juni 2019 12.17 u.