Bestrijding van de Aziatische hoornaar

Als stad Geel dragen we biodiversiteit hoog in het vaandel. Samen met de Brandweer zone Kempen willen we dan ook wijzen op de ecologische waarde van wespen. Naast de gekende honingbijen en wespen heb je echter ook de onschadelijke Europese hoornaar en de exotische, schadelijke Aziatische hoornaar. Deze laatste vormt een bedreiging voor de inheemse natuur en duikt sinds kort meer en meer op in ons land.

Wespen zijn echte opruimers. Ze voeden zich met allerlei insecten zoals vliegen, muggen en bladluizen. Een nest van 6000 wespen kan in één week een half miljoen vliegen en 130 000 muggen vangen! De brandweer is dan ook grote voorstander om wespennesten niet te verdelgen als het niet echt nodig is, maar ken het onderscheid tussen de soorten. In ons land vind je voornamelijk honingbijen, wespen en Europese hoornaars, maar sinds kort ook de Aziatische hoornaar. Dit is een wespensoort die vooral een bedreiging vormt voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers. Om onze biodiversiteit te beschermen, moet deze soort dus bestreden worden.

Wat is het verschil tussen een Europese en een Aziatische hoornaar?

De Europese hoornaar heeft het voornamelijk op andere wespen en vliegen gemunt. In die zin is het zelfs een bondgenoot voor wie een zomerse barbecue organiseert. Hij heeft een roodbruine kop en borststuk, een geel achterlijf geel en roodbruine poten. Hoewel de Europese hoornaar er een stuk forser uitziet dan een gewone wesp, is er geen reden tot paniek. De sympathieke loebassen zijn niet opvallend agressief naar mensen toe.

De Aziatische hoornaar vraagt daarentegen wel om verdelging. Die is namelijk een bedreiging voor de honingbijen. Hij heeft een zwarte kop en borststuk, een zwart achterlijf en geel-zwarte poten. Om de impact op de inheemse natuur te beperken, is het zinvol om de nesten van deze Aziatische soort te laten vernietigen. De bestrijding laat je best over aan professionelen. Zelf nesten behandelen of verwijderen kan gevaarlijk zijn. De soort kan zeer agressief uit de hoek komen wanneer het nest bedreigd wordt. 

Hoe ziet een nest van de Aziatische hoornaar eruit?

In tegenstelling tot de Europese hoornaar maakt de Aziatische hoornaar vrijhangende nesten. Deze zijn vaak erg groot en worden hoog in populieren, zomereiken of andere bomen gehangen. Nesten worden zowel in landelijke als stedelijke omgevingen teruggevonden. Een nest kan meer dan 1000 individuen bevatten en is zo aanzienlijk groter dan dat van de Europese hoornaar. Wie een nest van de Europese hoornaar ontdekt, kan dat gerust laten zitten.

Gratis bestrijding van de Aziatische hoornaar
  • Weet je waar een nest van de Aziatische hoornaar zich bevindt? Meld het dan via het wespenformulier in het e-loket van de website van Brandweer zone Kempen, zodat zij deze gratis kunnen verdelgen.
  • Heb je een Aziatische hoornaar gezien? Meld dan jouw waarneming op de website van Vespawatch en help deze organisatie de Aziatische hoornaar in kaart brengen!

Impact van een wespenverdelging op de natuur

Wespenverdelger is een vorm van pesticiden, en dat zijn chemische stoffen die de natuur vergiftigen. We gebruiken die dus best zo min mogelijk. De brandweer is de grootste verbruiker van wespenpoeder in Vlaanderen, en wil zo toch de invloed op de natuur beperken.

Kostprijs

  • Een wespenverdelging kost 30,25 euro.
  • De bestrijding van de Europese hoornaar wordt hetzelfde gefactureerd als een gewone wespenverdelging. Deze soort wordt op aanvraag bestreden indien er effectief hinder is.
  • De bestrijding van de Aziatische hoornaar is gratis.

Wanneer aanvragen? 

In principe kunnen mensen en wespen perfect samenleven. Ze vliegen niet rond op zoek naar een sappig plekje om te steken. Is het nest dus achteraan de tuin, in een boom of in een berghok waar iemand zelden binnengaat? Dan is het eigenlijk niet nodig om het nest te verdelgen. Het is een ander verhaal als het nest in de woning hangt of op plaatsen waar veel passage is.

Elke aanvrager beslist zélf over de verdelging van een nest. De brandweer geeft advies, maar de eindbeslissing ligt in de handen van de aanvrager zelf.

Ben je niet zeker?

Bel tijdens de kantooruren naar het wespennummer (014 56 69 90) van Brandweer zone Kempen. Zij geven je graag advies. Wil je daarna toch overgaan tot de aanvraag van een wespenverdelging, dan kun je dat doen via het e-loket van Brandweer zone Kempen https://kempen.hulpverleningszone.be/. Dit kan 24/24 en 7/7. Bovendien komt je aanvraag rechtstreeks in de zonale meldkamer terecht.

Gepubliceerd op dinsdag 23 juni 2020 12.36 u.