Bestuurderspas voor taxibestuurders

Taxibestuurders, zowel vergunninghouders die zelf rijden als hun personeelsleden, moeten sinds 1 juli 2020 in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te kunnen verkrijgen, moet u:

 • minstens 21 jaar zijn;
 • over een rijbewijs categorie B beschikken, inclusief geldige medische keuring,
 • een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3 maanden,
 • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze beroepsactiviteit uit te oefenen,
 • een bewijs van minimale kennis Nederlands op niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen. Wie over een bewijs van niveau A2 beschikt, krijgt 2 jaar de tijd om niveau B1 te halen.

Procedure

U vraagt de bestuurderspas aan:

Bedrag

Een bestuurderspas kost 20 euro en is 5 jaar geldig. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt voor 2022 €21,23.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw bestuurderspas brengt u volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart¬†
 • Rijbewijs met geldige medische keuring¬†
 • Bewijs van taalkennis
 • Diploma of getuigschrift hoger middelbaar onderwijs, of attest niveau B1 of 2.1
  OF bewijs van lager onderwijs of attest niveau A2 of 1.2, MET erewoordverklaring dat u binnen de 2 jaar niveau B1 zult behalen
 • Uittreksel uit het strafregister 596.1-28 van minder dan 3 maanden oud
  Online aanvragen
 • Toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België (enkel voor buitenlandse staatsburgers)
 • Indien van belang: bewijs van vereiste kennis voor het vervoeren van personen in een rolstoel

Bij het afhalen van uw bestuurderspas:

 • Betaalbewijs van uw factuur

Maak een afspraak

Maak een afspraak