Bevolkingsregisters

1847-120 jaar geleden

 • De bevolkingsregisters vormen een permanente naamlijst van de inwoners van Geel.
 • Ze geven een overzicht per huis van het gezin dat er woont en bevatten volgende info over een periode van tien jaar:
  • Verwantschap onder elkaar (vader, moeder, zoon, dochter…)
  • Data en plaats van geboorte en overlijden per inwoner
  • Vorige verblijfplaatsen per inwoner
  • Data van vertrek naar of aankomst vanuit vroegere of volgende verblijfplaats per inwoner
 • Alle registers zijn voorzien van aparte naamindexen.
 • Op de PC in de leeszaal van het Archief kunt u digitale bewerkingen van de naamlijsten en van de registers zelf raadplegen.

120 jaar geleden-nu

 • Registers jonger dan 120 jaar zijn omwille van wetgeving niet openbaar.
 • Wilt u toch toestemming? Voor stamboomonderzoek en wetenschappelijk onderzoek kunt u toelating vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen.
 • In Geel kunt u na het krijgen van de toestemming terecht bij de dienst Burgerzaken, voor de registers na 1930. De oudere zijn na goedkeuring beschikbaar in het Archief. 
 • Tip: kijk zeker ook in de grote collectie bidprentjes en doodsbrieven van het Archief. Deze zijn wel vrij toegankelijk. U kunt op de PC in de leeszaal zoeken in meer dan 70 000 exemplaren.