1 jaar fietszone, vul jij deze bevraging in?

Op 15 juni 2020 werd in het centrum van Geel een fietszone ingevoerd. De invoering van de fietszone betekent een aanpassing voor alle weggebruikers. Het stadsbestuur onderwerpt de fietszone, die nu bijna een jaar in voege is, aan een eerste evaluatie. Een onderdeel daarvan is een bevraging voor de inwoners die peilt naar de knelpunten.

Op 15 juni 2020 werd in het centrum van Geel een fietszone ingevoerd als een aaneengesloten geheel van 21 fietsstraten. Deze fietszone is er gekomen om op die locaties waar zeer veel fietsers komen richting de vele scholen, de winkelstraten, het cultureel centrum, de bib, het zwembad, stadhuis, markt … de veiligheid te verhogen door de snelheid van alle verkeersdeelnemers beter op elkaar af te stemmen en de fietser een meer prominente plaats in het straatbeeld te geven.

Evaluatie

De invoering van de fietszone betekent een aanpassing voor alle weggebruikers. Nu de fietszone ongeveer een jaar in gebruik is, onderwerpt het stadsbestuur deze aan een eerste evaluatie. Wat wordt meegenomen in deze evaluatie?

  1. Op diverse strategische locaties worden verkeersanalyses uitgevoerd en worden het aantal verkeersongevallen voor invoering van de fietszone vergeleken met de huidige situatie.
  2. Ook het aantal vastgestelde overtredingen op vlak van snelheid wordt bekeken en het niet respecteren van het inhaalverbod van fietsers en de evolutie die hierin te merken is.
  3. De resultaten van een online bevraging. Gebruikers, dus iedereen die zich verplaatst in de fietszone, kunnen hun ervaringen en suggesties doorgeven in een online bevraging. 

Wat is jouw ervaring?

Je krijgt als gebruiker van de fietszone de kans om je bevindingen in de fietszone door te geven. Maar ook je suggesties om de fietszone nog beter te laten functioneren zijn welkom. Geel is immers een echte fietsstad en het bestuur wil haar infrastructuur voor deze almaar toenemende groep weggebruikers verder verbeteren. Zo worden verplaatsingen per fiets steeds interessanter op vlak van fietscomfort en fietsveiligheid en zullen nog meer mensen kiezen voor de fiets. 

De bevraging duurt slechts enkele minuten om in te vullen en loopt van 1 tot en met 15 juni 2021.

Vul de bevraging in

Meer info over de fietszone?

Surf naar www.geel.be/fietszone voor meer informatie over de fietszone. Je vindt er ook veelgestelde vragen. Vind je het antwoord op je vraag niet? Mail je vraag dan naar grondgebondenzaken@geel.be.

Gepubliceerd op dinsdag 1 juni 2021 7 u.