Bezichtigingsmoment voor nieuwe concessie in De Halle gaat niet door

17 maart - Op donderdag 19 maart was een bezichtigingsmoment voor kandidaat-concessiehouders van De Halle gepland. Dit gaat niet door omwille van het coronavirus.

Na twee geslaagde pop-ups geeft het stadsbestuur opnieuw de voorkeur aan een concessie voor De Halle. Het gaat om een contract van drie jaar, dat nog tweemaal met drie jaar verlengd kan worden.

De twee geplande bezichtigingsmomenten van 16 en 19 maart gaan niet door omwille van het coronavirus. Voor praktische zaken zoals plannen, foto’s … kun je contact opnemen met de dienst patrimonium via patrimonium@geel.be

Kandidatuur indienen

Het uitgebreide bestek vind je toegevoegd als bijlage. De offertes moeten ten laatste op 8 april 2020 ingediend worden bij het stadsbestuur. De offertes moeten op papier afgegeven worden in gesloten enveloppe bij de dienst patrimonium op het stadhuis of elektronisch via e-tendering. Voor meer informatie kun je terecht bij patrimonium@geel.be

De jury die ook al de pop-ups beoordeelde, zal nu de kandidaten voor de nieuwe concessie beoordelen op basis van prijs en visie op de uitbating.

Gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2020 14.53 u.