Vanaf 2020 bijkomende administratieve kosten verblijfsprocedure

Vanaf 1 januari 2020 rekent dienst vreemdelingenzaken een administratieve kost aan bij de opstart van een verblijfsprocedure om een bijlage 15bis, bijlage 19, bijlage 19ter of bijlage 41bis van het Vreemdelingenbesluit af te leveren.

Inschrijving niet-Belg

De gemeenteraad heeft vanaf 1 januari 2020 een aantal betalende producten ingevoerd voor vreemdelingenzaken. Er wordt een administratieve kost aangerekend voor bovengenoemde bijlagen van:

  • eerste afgifte: 30 euro per bijlage
  • tweede afgifte: 60 euro per bijlage
  • derde afgifte: 90 euro per bijlage
  • vierde afgifte: 120 euro per bijlage
  • vijfde afgifte: 150 euro per bijlage 

Met een plafond van 150 euro per persoon. 

Deze bijlagen worden afgeleverd bij de opstart van bepaalde verblijfsprocedures in België, bv. gezinshereniging met een derdelander/EU-burger/Belg, aanvraag verklaring tot inschrijving voor een EU-burger, aanvraag verblijf in België als langdurig ingezetene in een andere lidstaat...

Wanneer u zich aanmeldt met het correcte visum voor een lang verblijf in België (visum D), zal er geen administratieve kost aangerekend worden.

Dienst vreemdelingenzaken heft in bepaalde gevallen eveneens een retributie voor de opstart van een verblijfsprocedure.

Gepubliceerd op maandag 23 december 2019 9.35 u.