Aandacht voor blauwalgen in kanaal Bocholt-Herentals

Uit laboresultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat er blauwalgen in het kanaal Bocholt-Herentals aanwezig zijn, tussen Bocholt en Dessel. Omdat blauwalgen gezondheidsrisico’s inhouden voor mens en dier, geldt er een recreatie- en captatieverbod binnen 100 meter van de drijflaag.

Wat zijn blauwalgen? 

Blauwalgen (=cyanobacteriën) vormen een groene, blauwgroene, soms roodbruine, olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. Blauwalgen komen vooral voor in waterlopen en/of vijvers zonder, of met zeer weinig stroming. Zij ontwikkelen zich bij aanhoudend warm, droog weer en als er voldoende voedingsstoffen in het water aanwezig zijn. Voor meer info over blauwalgen kun je terecht op de site van Vlaamse Milieumaatschappij

Politiebesluit voor het kanaal Bocholt-Herentals 

Zopas werd blauwalgenbloei vastgesteld in het kanaal Bocholt-Herentals in de provincies Antwerpen en Limburg (grensoverschrijdend kanaal). Omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s vaardigde gouverneur Cathy Berx in overleg met VMM, De Vlaamse Waterweg Nv en in samenspraak met Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders een politiebesluit uit dat in het betrokken kanaal zowel een captatieverbod als een verbod op zachte recreatie oplegt.

Het besluit geldt enkel voor het traject van Bocholt tot Dessel (kanaalkruising) op het kanaal Bocholt-Herentals. Voorlopig is er dus in Geel nog geen sprake van gevaar, maar wees wel alert. 

Captatie- en recreatieverbod

Voor dit kanaal gelden volgende maatregelen:

  • een verbod om water te capteren, binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag, voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.

  • een verbod op elke vorm van zachte recreatie binnen een straal van 100 meter rond de blauwalgendrijflaag. Kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden,… zijn er verboden. Pleziervaart is wel toegelaten. Zwemmen in kanalen is en blijft zoals altijd absoluut verboden (zie ook de site VisuRIS van De Vlaamse Waterweg). Meer info over blauwalgenbloei in Vlaanderen vind je op de site van De Vlaamse Waterweg

Overzicht politiebesluiten droogteproblematiek

De zomer van 2019 is minstens even of mogelijk zelfs nog warmer dan die van 2018. Om u goed geïnformeerd te houden over alle momenteel geldende besluiten in de provincie Antwerpen, kunt u dit overzicht op de website van de gouverneur raadplegen.

Melding

Als je zelf blauwalgen zou ontdekken in Geel, meld het dan zeker aan de stad via onderstaand formulier, grondgebondenzaken@geel.be of 014 56 62 50.

Gepubliceerd op maandag 29 juli 2019 11.30 u.