Bodemsaneringsfonds voor de garage-, carrosserie-, en landbouwmachinesector

Tersana is een fonds dat door de Vlaamse overheid werd erkend in het kader van de bodemsaneringsverplichtingen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector.

Saneren is een complexe materie. Bedrijven uit de sector en particulieren zijn daar meestal niet in thuis. Tersana is er om organisatorisch te ondersteunen, door onder andere samenwerkingscontracten af te sluiten met erkende bodemsaneringsdeskundigen en bodemsaneerders, en de dossiers verder op te volgen. Tersana biedt ook een financiële tegemoetkoming. Daarnaast zal Tersana de sector sensibiliseren om bodemverontreiniging te voorkomen.

Tersana richt zich tot twee doelgroepen:

  • garagisten, carrosserie- en landbouwmechanisatiebedrijven waar, na een oriënterend bodemonderzoek, bodemverontreiniging is vastgesteld en verdere stappen noodzakelijk zijn.
  • de eigenaars van gronden waar in het verleden bovengenoemde activiteiten werden uitgeoefend en waar bodemverontreiniging kon ontstaan. Deze eigenaars moeten voor 31 december 2023 sowieso een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren, maar deze datum valt na de uiterste aanmeldingsdatum bij Tersana die is vastgelegd op 31 maart 2022. Je kunt dus best tijdig een onderzoek laten uitvoeren zodat je, ingeval er bodemverontreiniging wordt vastgesteld, nog een beroep kunt doen op Tersana.

meer info: http://www.tersana.be/

Gepubliceerd op donderdag 2 mei 2019 14.16 u.