Borgstelling voor een woonzorgcentrum

Maak een afspraak

Voor meer informatie of in dringende situaties kan u hiervoor ook telefonisch contact opnemen via 014 56 71 20 (sociaal huis).

Bij een opname vragen de meeste woonzorgcentra een borgstelling van de familie van de opgenomen persoon om de verblijfskosten van de ouder te betalen. Meestal wordt dit aan de kinderen gevraagd.

Als niemand een dergelijke borgstelling wil of kan tekenen, kan het woonzorgcentrum aan het OCMW van de gemeente waar de oudere ingeschreven stond op het moment van de opname een betalingsverbintenis vragen. Dit is een verklaring waarbij het OCMW zich borg stelt voor de betaling van de verblijfskosten in het woonzorgcentrum, de medische kosten en een wettelijk vastgelegd bedrag aan maandelijks zakgeld voor de oudere.

Voor wie?

De borgstelling kan worden toegekend voor het verblijf in een woonzorgcentrum of in een erkende assistentiewoning.

De noodzaak voor het afleveren van een borgstelling moet duidelijk kunnen worden vastgesteld.

Voorwaarden

De maatschappelijk werker zal uw sociale en financiële situatie onderzoeken. U zult in de eerste plaats zo veel mogelijk uw eigen middelen moeten gebruiken om de kosten te betalen. Als er kinderen zijn, wordt de onderhoudsplicht onderzocht door de maatschappelijk werker.

Afhandeling

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW beslist over het toekennen van de borgstelling op basis van een sociaal verslag, opgesteld door de maatschappelijk werker.

Borgstelling aanvragen

U kunt hiervoor, na afspraak terecht op de dienst sociale zorg van het Sociaal Huis.

 Maak een afspraak