Naar inhoud

Praktisch

Brandweerzone Kempen

Stelenseweg 92
2440 Geel
Bereikbaarheid


tel. 014 56 66 30
Info@brandweerzonekempen.be

Brandweerzone Kempen

Sinds zaterdag 3 januari 2015 maakt ons brandweerkorps deel uit van de brandweer zone Kempen.

 

Welk gebied?

De hervorming van de brandweer verenigt de brandweerkorpsen van: Balen, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Mol en Westerlo. Samen beschermen zij Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

 

Krachten bundelen!

Door de krachten van verschillende gemeentelijke brandweerkorpsen te bundelen, ontstaan er grotere hulpverleningszones. Door samen te smelten, brengen de verschillende korpsen hun capaciteit, kunde, ervaring en procedures samen. Binnen deze zones blijven er verschillende hulpposten bestaan, zoals onze brandweerkazerne in Geel. Aan het hoofd van de nieuwe Brandweerzone Kempen staat Col. Koen Bollen, de vroegere commandant van de brandweer van Geel.    

 

Factureren van prestaties

Elk brandweerkorps had vroeger zijn eigen retributiereglement voor het factureren van prestaties. Deze verschilden vaak grondig van elkaar. Eén van de eerste beslissingen van de nieuwe brandweerzone was een eengemaakt retributiereglement. Zo werden retributies vastgesteld voor volgende taken:

 • Uitschakelen van een onbeheerd inbraakalarm: 250 euro
 • Nutteloze interventie door een falend technisch alarm
  • Eerste nutteloze interventie: gratis
  • Elke nutteloze interventie nadien binnen de twaalf maanden: 500 euro
 • Bestrijden van wespen- of bijennesten:
  • Eerste interventie: 30.25 euro
  • Tweede maal bestrijden van dezelfde nest: gratis indien je hiervoor de brandweer binnen de 7 dagen contacteert
 • Openen van sleutelkluis voor een bedrijf
  • Eerste indienststelling: gratis
  • Alle volgende keren: 50 euro
 • Bijstand verlenen aan ziekenwagen met hoogtewerker/ ladderwagen of mankracht: 75 euro
 • Bijstand verlenen met signalisatiewagen aan externe hulpverleningsdiensten: 75 euro

 

In dringende situaties is de inzet van de brandweer gratis. Hiervoor bestaat een wettelijke lijst. In andere gevallen - bijvoorbeeld bij het opruimen van milieuverontreiniging, het reinigen van een wegdek, kwaadwillige oproepen,… - worden de prestaties wel gefactureerd. Ook hiervoor werden uurtarieven vastgelegd voor de inzet van brandweerpersoneel en het materieel. Voor het vervoer met de ziekenwagen verandert er niets. Hiervoor gelden de wettelijke tarieven.

 

Structuur?

Het dagelijks bestuur van de brandweerzone is in handen van het zonecollege. Burgemeester Jan Peeters van Herentals zit dit college voor, waarin nog vier andere burgemeesters zetelen. Alle overige burgemeesters hebben hun stem in de overkoepelende zoneraad. Deze neemt de grotere en strategische beslissingen.

 

Aanvraag om wespenverdeling

Brandweer zone Kempen heeft een eigen website www.brandweerzonekempen.be.

Wie een aanvraag om wespenverdelging wil indienen kan dit rechtstreeks op de zonale website.

Wie echt niet over internet beschikt, belt de wespentelefoon op 014 56 69 90.  

 

Bevoegdheden