Overzicht meerjarenplan

Benieuwd welke actieplannen en acties er op til staan in het meerjarenplan? Raadpleeg de brochure of het overzicht om per beleidsdoelstelling een idee te krijgen waar het lokaal bestuur zich de komende jaren op focust. Samen op weg naar Geel 2025!

Een nieuw meerjarenplan

Download de uitgebreide brochure van het meerjarenplan 2020-2025 of het beknopte overzicht van acties en actieplannen. Je leest welke projecten stad Geel de komende zes jaar zal uitvoeren. Je vindt er ook de algemene dienstverlening in terug.

Geel moet een nog betere plek worden om te wonen, werken en leven, en dat voor iedereen! Met 110 miljoen euro voor nieuwe projecten en investeringen, gemiddeld zo’n 18 miljoen euro per jaar, wil de stad haar ambitieuze doelstellingen, en meteen ook een mooie toekomst voor de stad en haar inwoners, realiseren. Daarnaast blijft de stad haar dienstverlening verbeteren.

Doelstellingenboom

In het meerjarenplan werken stad, OCMW, AGB sport en AGB cultuur -zij vormen samen het lokaal bestuur met één gezamenlijk meerjarenplan. Om iedereen zijn weg er te laten in vinden, hebben we een doelstellingenboom met drie niveaus:

  • Beleidsdoelstelling
  • Actieplan
  • Actie

De opbouw gaat van algemeen naar specifiek. We formuleerden 13 beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen geven in grote lijnen weer op welke thema’s het lokaal bestuur de komende zes jaar het verschil wil maken. Elke beleidsdoelstelling krijgt inhoud door een aantal actieplannen en per actieplan zijn er een aantal concrete acties die we zullen uitvoeren. De acties zullen ervoor zorgen dat we een verschil kunnen maken op vlak van de beleidsdoelstelling.

Gelenaren zijn enorm betrokken bij hun stad

Dat bleek nog maar eens uit de maar liefst 1649 ideeën die binnenkwamen tijdens de participatiecampagne Zeggetis. We groepeerden alle ideeën rond de thema’s die de inwoners van Geel belangrijk vinden. Daarna bekeken we wat financieel haalbaar is om de volgende zes jaar te realiseren in combinatie met de beschikbare personeelsinzet.