Brug Stelen afgesloten vanaf 28 mei

De brug van Stelen wordt in de loop van 2018 -2019 vervangen door een hogere bredere brug. Begin juni 2018 wordt de bestaande brug verschoven zodat ze kan dienen als omleidingsweg naast de nieuwe brug in opbouw.

Concreet betekent dit dat het verkeer het Albertkanaal niet meer kan oversteken in Stelen van 28 mei tot 2 juli. Nadien kan het verkeer (tot 5 ton) over de tijdelijke brug.

Fietsers hebben tijdens deze onderbreking de mogelijkheid om het Albertkanaal te kruisen via de brug van Eindhout of de brug aan de Snelwegstraat, de twee naastliggende bruggen. Het is mogelijk dat fietsers al vroeger dan 2 juli over de tijdelijke brug mogen dan personenwagens, ten vroegste vanaf 14 juni. Fietsers abonneren zich daarom best op de nieuwsbrief van de Vlaamse Waterweg.

Buslijnen 382, 492 en 510 gebruiken de brug van Stelen, info over hun omleidingen vind je op www.delijn.be. Je kunt je daar abonneren op de omleidingsnieuwsbrief van je buslijn.

Vanaf september zal de brug van Eindhout voor negen maanden onderbroken zijn wegens vervanging van de brug.

Alle actuele info over de werken aan de bruggen kun je vinden op www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen en www.vlaamsewaterweg.be/brug-eindhout. Op die websites kun je je inschrijven op een nieuwsbrief met updates over de werken.

Gepubliceerd op woensdag 16 mei 2018 9.22 u.