Brug Stelen afgesloten vanaf 18 september

Vanaf 18 september is de brug in Stelen over het Albertkanaal opnieuw afgesloten voor werken. De werken duren tot december 2019. Het jaagpad aan de brug zal niet meer bereikbaar zijn vanaf 5 oktober, dan wordt de brug afgebroken.

In Geel-Stelen ligt de nieuwe stalen boogbrug al een hele tijd naast de oude brug. Begin juni 2018 is de oude brug een 20-tal meter verschoven om zo als tijdelijke omleidingsweg te dienen. Zo kon op de huidige locatie een nieuwe brug gebouwd worden die een tweetal meter hoger ligt.

Brug afgesloten

De werkzaamheden komen nu in de laatste fase terecht. Op 18 september start de aannemer met de afbraak van het wegdek op de oude brug en het aantakken van de Koning Albertstraat op de nieuwe brug. Omdat die een pak hoger ligt, moeten ook de aanloophellingen worden aangepast. Hierdoor is vanaf woensdag 18 september tot begin december de weg volledig afgesloten voor het verkeer.

Tijdens het weekend van 5-6 oktober 2019 wordt de oude brug afgebroken. Vanaf zaterdagavond om 22 uur zullen grote kranen vanop een drijvend ponton onder de brug met de grote sloopwerken van de betonconstructie starten. Als alles vlot gaat kan de nieuwe brug in december dan in gebruik genomen worden.

Omleidingen

  • Het autoverkeer wordt omgeleid via de fly-over in Geel-Punt (N19) of de brug tussen Eindhout (Laakdal) en Winkelomheide (Geel).
  • Fietsers hebben tijdens deze onderbreking de mogelijkheid om het Albertkanaal te kruisen via de brug van Eindhout of de fly-over in Geel-Punt, de twee naastliggende bruggen. De hinder op de jaagpaden en Kemeldijk zal pas vanaf 5 oktober zijn, bij afbraak van de brug.
  • Buslijnen 382, 492 en 510 rijden langs de fly-over in Geel-Punt, info over hun omleidingen vind je op www.delijn.be. Je kunt je daar best abonneren op de omleidingsnieuwsbrief van je buslijn.

Meer info

Alle actuele info over de werken aan de brug kun je vinden op www.vlaamsewaterweg.be/brug-geel-stelen. Op die website kun je je inschrijven op een nieuwsbrief met updates over de werken.

Gepubliceerd op dinsdag 10 september 2019 11.30 u.