Buddywerking

Buddywerking voor nieuwkomers in Geel

Een vluchteling heeft een lange moeilijke reis achter de rug en wil graag zo vlug mogelijk rust vinden in de nieuwe omgeving die zijn thuis wordt. Het doet deugd als er dan naast de reguliere hulpverlening ook andere mensen zijn die je daarbij helpen, die voor je klaarstaan met wat extra ondersteuning. Daarom heeft dienst gelijke kansen een buddywerking voor nieuwkomers in Geel.

Door deze extra ondersteuning van de buddy wordt de nieuwkomer geholpen aan een snellere inburgering in de samenleving en aan het volwaardig deelnemen aan deze samenleving. Hij komt terecht in een versneld leerproces omtrent taal, gewoonten, zorgen voor basisrechten …

Wat is een buddy?

Het is niet eenvoudig om als vluchteling aan te komen in een nieuwe omgeving. Een warm onthaal en wat extra ondersteuning is wat vrijwilligers kunnen bieden. Een buddy is een Gelenaar die een nieuwkomer in Geel mee op stap neemt, wegwijs maakt of gewoon hartelijk welkom heet.

Jij beslist als buddy hoeveel uren je vrij hebt per week of per maand om dit te doen. Je wordt begeleid door een medewerker van het LOI of dienst gelijke kansen. Je hebt dus geen voorkennis nodig.

Voorbeelden van wat buddy’s voor een nieuwkomer in Geel kunnen betekenen

  • warm onthaal aanbieden
  • steun en hulp geven bij allerlei vragen
  • een luisterend oor bieden
  • mee zoeken naar waar in Geel goedkoop materiaal en producten kan gevonden worden voor het levensonderhoud (eten, kleding …)
  • de nieuwkomer wegwijs maken in hoe die moet geraken op afspraken rond steun, Nederlandse les, school voor kinderen …
  • ondersteunen in het leren van de Nederlandse taal
  • huiswerkbegeleiding
  • samen zoeken naar aansluiting bij het vrijetijdsaanbod in Geel
  • een vriend, een buddy zijn
  • …en zo veel meer…

De steun van de buddy is heel divers en helemaal aangepast aan de vraag van de nieuwkomer en aan het individuele aanbod van de buddy zelf. Vooral “er zijn” is erg belangrijk, de vluchtelingen willen na een lange moeilijke reis immers graag ergens thuiskomen en hun plaatsje vinden.