Burgemeester

Verslagen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de stad en kan enkel optreden wanneer een bevoegdheid uitdrukkelijk is toegewezen.

 De belangrijkste taken zijn:

  • Het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad.
  • Het beheren van de gemeentelijke eigendommen en instellingen.
  • Het beheer van de inkomsten van de stad.
  • Het leiden van de gemeentewerken.