Burgerbudget: geef Geel jouw kleur!

Dien een project in

In 2022 voorziet de stad 100 000 euro voor haar inwoners om creatieve, vernieuwende acties uit
te voeren. Heb je een fantastisch idee voor onze stad? Dan kan het burgerbudget het duwtje in de rug zijn dat je nodig hebt! Elke Gelenaar die zelf de handen uit de mouwen wil steken om onze stad leefbaarder of aantrekkelijker te maken, kan een project indienen.

Via het burgerbudget kunnen inwoners mee aan de toekomst van onze stad bouwen. Inwoners kunnen projecten indienen en mee beslissen door te stemmen op de voorstellen. Het lokaal bestuur stelt tweejaarlijks 100 000 euro ter beschikking voor ingediende projectvoorstellen.
Dit totaalbudget wordt verdeeld over verschillende projecten die een meerwaarde zijn voor
een grote groep Gelenaars.

Wie kan een project indienen?

Een persoon, een vereniging of een vzw gedomicilieerd of met maatschappelijke zetel in Geel kunnen het burgerbudget aanvragen. Bij een minderjarige indiener moet minstens één meerderjarige toezicht houden op de realisatie.

Aan welke voorwaarden moet je voorstel voldoen?

Je project moet plaatsvinden op het grondgebied van Geel, duurzaam zijn en het algemeen belang dienen. Het gaat niet over het organiseren van buurtfeesten of tijdelijke activiteiten. Initiatieven met een commercieel, politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking.
Het project moet passen binnen de bevoegdheden van de stad Geel. Je moet je project binnen twee jaar uitvoeren.

Hoe jouw project indienen?

Je dient je voorstel in via www.ideevoorgeel.be/burgerbudget of via het invulformulier dat je kunt afhalen bij het onthaal van het stadhuis of Sociaal Huis.

Meer info

Op zoek naar meer info over het soort projecten dat het kan gaan, voorbeelden ter inspiratie of het reglement van het burgerbudget? Surf naar www.ideevoorgeel.be/burgerbudget