Burgerparticipatie voor regionale ontsluiting Geel en Mol

De woonkernen in Geel, Mol en Dessel krijgen via de N18 heel wat zwaar motorverkeer te slikken. Een probleem dat niet eenvoudig op te lossen valt maar waarvoor verschillende opties zijn. De provincie Antwerpen wil de mening van de burgers vragen om dan de haalbaarheid van elke optie te onderzoeken.

Om de verkeersleefbaarheid in de regio te verbeteren, moet het verkeer dat nu op de N18 zit en vooral door de woonkernen rijdt, meer gebruik maken van de N118. Een heuse mobiliteitsknoop die je niet eenvoudig ontwart. Bij de vorige poging vernietigde de Raad van State het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) voor de regionale ontsluiting van Geel. Met een frisse aanpak en veel aandacht voor burgerparticipatie neemt de provincie Antwerpen het project opnieuw op. De provincie koppelt het nieuwe PRUP en het milieueffectenrapport (plan-MER) aan een breed verhaal voor de regio.

Online bevraging

Op vrijdag 8 juni legde de provincie Antwerpen aan 40 lokale sleutelfiguren, zoals Hans Claesen, Ringland Geel en lokale adviesraden, de aanpak van het project voor en werd uitgelegd hoe de provincie in samenwerking met de stad Geel de burgerparticipatie willen vormgeven. Binnenkort start de provincie alvast met een online bevraging. Die moet gedetailleerde gespreksstof opleveren voor de inspraakmomenten met burgers in november.

Meewerken?

Heb jij een suggestie om deze verkeersknoop te ontwarren? Of ben je benieuwd naar de ideeën die momenteel op tafel liggen? Hou dan zeker de communicatiekanalen van de provincie Antwerpen, de stad Geel en de gemeenten Mol, Dessel en Retie in de gaten. De provincie Antwerpen organiseert in de zomer alvast een online bevraging. Die moet gespreksstof opleveren voor dialoogmarkten in november. Meer informatie vind je op de webpagina over de regionale ontsluiting Geel en Mol.

Gepubliceerd op maandag 11 juni 2018 10.55 u.