Stad organiseerde buurtbabbel over villa Moortgat

Op 26 november organiseerde de stad een buurtbabbel met de buurtbewoners van de voormalige terreinen van Moortgat aan de Dr.-Verwaeststraat in het centrum.

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een plan voor de herontwikkeling van de stationsomgeving van Geel. Dit is een langdurig proces waarin zeer veel onderzoek moet gebeuren vooraleer er echt iets op terrein kan worden gerealiseerd. De stad en de eigenaar van de grond, Skyline Europe, vroegen zich af wat er in tussentijd best kan gebeuren met de voormalige terreinen van Moortgat aan de Dr.-Verwaeststraat, waar de villa momenteel leegstaat en de grote tuin niet meer gebruikt wordt.

Buurtbabbel

Daarom nodigde de stad en eigenaar van de gronden de buurtbewoners maandagavond uit voor een informele buurtbabbel aan de villa. De voorbije maanden bleek de woning gekraakt te zijn, hiervan zijn in de villa bewijzen te vinden. Omdat de stad en Skyline Europe dit een onveilige situatie vinden en willen voorkomen dat er overlast ontstaat, zal de villa gesloopt worden. De vergunning hiervoor zal binnenkort worden aangevraagd.

Tijdens de buurtbabbel kwam het volgende naar voren:

  • Veel buren┬ávinden het jammer dat de bestaande toestand verandert, maar de buurtbewoners hebben er begrip voor dat de woning gesloopt wordt Het risico is te groot dat het op een gegeven moment uit de hand loopt.
  • Het zou leuk zijn als de buurtbewoners de tuin van de woning kunnen gebruiken om doorheen te wandelen, of als een plaats om te spelen voor de kinderen. Belangrijk hiervoor is wel dat er een organisatie of een persoon in wil staan voor het toezicht hierop. Dit om te voorkomen dat er overlast ontstaat, of dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden.
  • Bij de sloopwerkzaamheden zal erover gewaakt worden dat de bomen en de groenstructuren op het perceel intact blijven. Het is immers de bedoeling dat deze ook in de toekomst de basis vormen voor de nieuwe ‘parkachtige’ ontwikkeling van het gebied.

Project stationsomgeving

Tijdens het gesprek werden ook veel vragen gesteld over de inhoud van het project voor de stationsomgeving en over de timing hiervan. Hierover gaf door de stad aan dat er op dit moment nog hard wordt gewerkt aan de onderzoeken, maar dat er hopelijk in het voorjaar van 2019 een eerste versie van een masterplan kan worden gepresenteerd samen met de uitkomsten van de onderzoeken. Belangrijk uitgangspunten hierbij zijn dat nieuwe bebouwing met respect voor de bestaande bebouwing wordt ingepast - dus geen hoogbouw direct naast een bestaande woning - en dat er veel ruimte is voor groen en water. Op het moment dat de onderzoeken klaar zijn, zullen er ook nieuwe bewonersavonden worden gepland zodat iedereen hier kennis van kan nemen.

Nieuwsbrief

Omdat er vanuit de stad ook wordt aangevoeld dat de onderzoeken vrij lang duren en het hierdoor voor veel mensen onduidelijk is wat er nu precies wordt gedaan, wil de stad haar communicatie over dit project verder verbeteren. Zo start de stad binnenkort met een nieuwsbrief waarin steeds de laatste stand van zaken wordt gegeven en wordt de projectwebsite toegankelijker en aantrekkelijker gemaakt.

Meer info over het project stationsomgeving vind je op www.geel.be/stationsomgeving. Je kunt je daar ook inschrijven op de nieuwsbrief van dit project.

Gepubliceerd op vrijdag 30 november 2018 8.30 u.