Buurtzorgnetwerk

Word een zorgzame buur Hulp nodig?

Buurtzorgnetwerk: Geel Bu(u)rt en Geel Bu(u)rt Door

Een buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige zorg met en door buurtbewoners. Het gaat dus om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor elkaar en zo een bijkomende en zeer belangrijke schakel invullen in een netwerk van zorg, naast de professionele zorg, een dienstencentrum, de thuiszorg ... Zo’n informeel (buurt)zorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit en vergroot de zelfstandigheid van senioren en andere kwetsbare personen. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis blijven wonen en worden ze uit hun sociaal isolement gehaald. Maar een buurtzorgnetwerk vormt bovenal een meerwaarde voor àlle bewoners.

Ouderen en mensen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het project ‘Geel Bu(u)rt’ werken de stad, het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om hen hierbij te ondersteunen door een buurtzorgnetwerk te ontwikkelen.

Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven, en wordt ondersteund door het lokale dienstencentrum. Dit project wordt uitgebouwd in Stelen, Oosterlo, Winkelomheide en Geel-Centrum. Later komen ook andere deeldorpen aan bod. 

Geel Bu(u)rt

Binnen een buurtzorgnetwerk helpen mensen hun oudere buren in de straat met kleine taakjes zoals

 • de rolluiken optrekken
 • iets meebrengen van de winkel
 • een oogje in het zeil houden
 • maar ook een gezellige babbel kan wonderen doen. 

De naam Geel Bu(u)rt heeft een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst de naam naar de buurt die we willen versterken, anderzijds is ‘burten’ Geels dialect voor ‘een praatje maken met je buur’, iets wat we met dit project willen stimuleren.

Buurtantenne of buurtgezel worden?

Wil je graag je meewerken aan een fijne buurt voor iedereen? Geel Bu(u)rt is op zoek naar buurtgezellen en buurtantennes.

Buurtgezel: Een buur op wie je kunt terugvallen voor kleine taken, praktische hulp en/of gezelschap.
Je voelt je goed als je anderen kan helpen en kan af en toe een beetje tijd vrijmaken? Ieder engagement, hoe klein of groot ook, is welkom!

Buurtantenne: Een buur die regelmatig op bezoek gaat voor een korte of lange babbel en oog heeft voor mogelijke (zorg)vragen.

Sociaal vaardig en gekend in de buurt? Heb je wekelijks een tweetal uurtjes tijd (verspreid over de week)? Wil je je engageren voor langere tijd (minimum 1 jaar)? De buurt heeft jou nodig! Als buurtantenne onderhoud je nauw contact met de (buurt)zorgcoördinator die jou vorming, steun en coaching biedt.

Zit je met een concrete (zorg)vraag of wil je graag vrijwilliger worden voor dit project? Neem dan contact op met de buurtantenne in jouw buurt of met de (buurt)zorgcoördinator via 014 56 70 70 of geelbuurt@geel.be.

Activiteiten Geel Bu(u)rt

Heb je nood aan een babbel of wil je graag eens onder de mensen komen? Verschillende locaties zetten regelmatig hun deuren open voor buurtbewoners of andere geïnteresseerden, zoals woonzorgcentra, ontmoetingscentra, parochiezalen, het dienstencentrum ...

Je herkent deze activiteiten aan de buurtvlag die buiten staat. Je kunt deze terugvinden in de Uit-kalender onder ‘Geel Buurt’. Als de vlag buiten staat, ben je welkom! 

Een overzicht wordt beschikbaar gesteld om te downloaden.

Geel Bu(u)rt Door

Aanvullend project voor Zorgzame Buurten

In Zorgzame Buurten zetten we extra in op verbinding en ontmoeting tussen buurtbewoners en moedigen we hen aan om zorg te dragen voor elkaar.

De Vlaamse Overheid kende een subsidie toe aan het lokaal bestuur Geel waardoor we als Zorgzame Buurt de kans krijgen om onze werking Geel Bu(u)rt verder uit te bouwen.

Met Geel Bu(u)rt Door willen we professionele hulpverleners in de buurt met elkaar in contact brengen en hen waar nodig laten aansluiten op de lokale vrijwillige buurtwerkingen.

In twee jaar tijd (2022-2024) zullen we heel wat stappen zetten om onze buurt nog zorgzamer te maken. We streven ernaar dat inwoners in hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen met ondersteuning vanuit de buurt en vanuit professionele hulpverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen, thuiszorg, Sociaal Huis, mutualiteiten, ziekenhuis, … Verder willen we de dienstverlening verbeteren door deze toegankelijker te maken of dichterbij te brengen. 

Ben je een buurtbewoner of een professionele hulpverlener en wil je graag meewerken aan Geel Bu(u)rt Door, neem dan contact op met de projectcoördinator via 0498 17 14 54 of geelbuurt@geel.be.

Meer weten? Klik hier!

Hulp nodig of zelf een zorgzame buur worden?

Word een zorgzame buur!

 • Wilt u bijdragen aan een buurt waar mensen zorg dragen voor elkaar?
 • Wilt u uw buren af en toe helpen?
 • En kunt u zich ongeveer één uur per week vrijmaken?

Word dan één van onze zorgzame buren!

 • Door elkaar te helpen, ontmoet u nieuwe mensen uit uw buurt.
 • Zo werkt u mee aan een fijne buurt waar mensen elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar!

Ieder engagement, hoe klein of groot ook, is welkom!

Ja, ik wil helpen

Hulp nodig? 

Hebt u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Wat voor hulp kan dit zijn?

 • de hond uitlaten
 • hulp bij gebruik gsm of computer
 • vuilnis buiten zetten
 • gezelschap bieden
 • ...

Laat ons weten welke hulp u nodig hebt en wij gaan op zoek naar een buur die kan helpen.

Stel een hulpvraag