Buurtzorgnetwerk

Buurtzorgnetwerk: Geel Bu(u)rt

Ouderen en mensen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het project ‘Geel Bu(u)rt’ werken de stad, het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om hen hierbij te ondersteunen door een buurtzorgnetwerk te ontwikkelen.

Een buurtzorgnetwerk is een aanvulling op het professionele zorgaanbod en op het verenigingsleven, en wordt ondersteund door het lokale dienstencentrum. Dit project wordt uitgebouwd in Stelen, Oosterlo, Winkelomheide en Geel-Centrum. Later komen ook andere deeldorpen aan bod. 

Een buurtzorgnetwerk biedt laagdrempelige zorg met en door buurtbewoners. Het gaat dus om mensen die op vrijwillige basis iets doen voor elkaar en zo een bijkomende en zeer belangrijke schakel invullen in een netwerk van zorg, naast de professionele zorg, een dienstencentrum, de thuiszorg ... Zo’n informeel (buurt)zorgnetwerk verhoogt de levenskwaliteit en vergroot de zelfstandigheid van senioren en andere kwetsbare personen. Op die manier kunnen zij zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis blijven wonen en worden ze uit hun sociaal isolement gehaald. Maar een buurtzorgnetwerk vormt bovenal een meerwaarde voor àlle bewoners.

Geel Bu(u)rt

Binnen een buurtzorgnetwerk helpen mensen hun oudere buren in de straat met kleine taakjes zoals

  • de rolluiken optrekken
  • iets meebrengen van de winkel
  • een oogje in het zeil houden
  • maar ook een gezellige babbel kan wonderen doen. 

De naam Geel Bu(u)rt heeft een dubbele betekenis. Enerzijds verwijst de naam naar de buurt die we willen versterken, anderzijds is ‘burten’ Geels dialect voor ‘een praatje maken met je buur’, iets wat we met dit project willen stimuleren.

Buurtantenne of buurtgezel worden?

Wil je graag je meewerken aan een fijne buurt voor iedereen? Geel Bu(u)rt is op zoek naar buurtgezellen en buurtantennes.

Buurtgezel: Een buur op wie je kunt terugvallen voor kleine taken, praktische hulp en/of gezelschap.
Je voelt je goed als je anderen kan helpen en kan af en toe een beetje tijd vrijmaken? Ieder engagement, hoe klein of groot ook, is welkom!

Buurtantenne: Een buur die regelmatig op bezoek gaat voor een korte of lange babbel en oog heeft voor mogelijke (zorg)vragen.

Sociaal vaardig en gekend in de buurt? Heb je wekelijks een tweetal uurtjes tijd (verspreid over de week)? Wil je je engageren voor langere tijd (minimum 1 jaar)? De buurt heeft jou nodig! Als buurtantenne onderhoud je nauw contact met de (buurt)zorgcoördinator die jou vorming, steun en coaching biedt.

Zit je met een concrete (zorg)vraag of wil je graag vrijwilliger worden voor dit project? Neem dan contact op met de buurtantenne in jouw buurt of met de (buurt)zorgcoördinator via 014 56 70 70 of geelbuurt@geel.be.

Activiteiten Geel Bu(u)rt

Heb je nood aan een babbel of wil je graag eens onder de mensen komen? Verschillende locaties zetten regelmatig hun deuren open voor buurtbewoners of andere geïnteresseerden, zoals woonzorgcentra, ontmoetingscentra, parochiezalen, het dienstencentrum ...

Je herkent deze activiteiten aan de buurtvlag die buiten staat. Je kunt deze terugvinden in de Uit-kalender onder ‘Geel Buurt’. Als de vlag buiten staat, ben je welkom! 

Een overzicht wordt beschikbaar gesteld om te downloaden.