Buurtzorgnetwerk zoekt helpende handen

Ouderen en mensen die hulp nodig hebben, wonen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Via het project ‘Geel Bu(u)rt’ werken de stad, het Sociaal Huis, buurtbewoners, verenigingen en lokale organisaties samen om hen hierbij te ondersteunen.

Wil jij graag meewerken aan een fijne buurt voor iedereen? Draag dan je steentje bij als buurtgezel of buurtantenne. Een buurtgezel is een buur bij wie je terecht kunt voor kleine taken, praktische hulp en/of gezelschap. Een buurtantenne vormt het aanspreekpunt in de buurt.

Heb je ideeën om jouw buurt zorgzamer te maken? Kijk op www.geel.be/buurtzorgnetwerk. Of neem contact op met je lokale buurtantenne of de deskundige buurtzorg van de dienst sociale zorg.

meer info: deskundige buurtzorg, 014 56 71 36, geelbuurt@geel.be, www.geel.be/buurtzorgnetwerk 

Gepubliceerd op donderdag 12 december 2019 13.45 u.