Verbod op oppompen van water uit beken en rivieren

Door de aanhoudende droogte staat het waterpeil in onze waterlopen te laag. Daarom is het vanaf 19 juli 2019 verboden om water uit de beken en rivieren op te pompen. Visvijvers moeten volledig afgekoppeld worden van de waterlopen.

Landbouwers mogen water uit waterlopen echter nog wel gebruiken als drinkwater voor hun vee dat in de wei staat of om met dat water gewasbeschermingsmiddelen te bereiden.

Uit het Kempisch kanaal en uit het Albertkanaal mag enkel op bepaalde plaatsen water opgepompt worden. Die plaatsen zijn te vinden op www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties.

Ga spaarzaam om met water

De gouverneur roept op om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water, een schaars en waardevol goed. Temeer omdat voor de komende dagen opnieuw droog en warm weer wordt voorspeld. Het captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.

Documentatie

Onderaan deze pagina vind je volgende documenten:

  • Het besluit van de gouverneur
  • Vragen- en antwoordenlijst (FAQ)
  • Overzichtskaart van de stroomgebieden

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 19 juli 2019 8.33 u.