Centrum Inclusieve kinderopvang

CIK Geel is erkend als Centrum voor Inclusieve Kinderopvang, en is actief in de zorgregio Geel. Deze regio omvat 6 gemeenten: Geel, Meerhout, Laakdal, Westerlo, Hulshout en Herselt.

Alle opvanginitiatieven binnen deze zorgregio van 0-12 jaar(gezins- en/of groepsopvang), erkend door K&G, kunnen ondersteund worden door CIK Geel als je kinderen wil opvangen of opvangt met een specifieke zorgbehoefte.

Daarnaast ondersteunt het CIK ook ouders in hun zoektocht naar inclusieve opvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Tot slot kan elke ouder met een kindje met (een vermoeden van) een specifieke zorgbehoefte het CIK contacteren bij vragen rond kinderopvang, vrije tijd of als zij nood hebben aan informatie.